zofim.org.il
  
 


 
קומונת אתגר הנהגתי חיפה
חץ  בעלי תפקידים דף הבית » קומונת אתגר הנהגתי חיפה » בעלי תפקידים

עומר אור-חן נשיא הנהגה
טלפון בעבודה: 054 - 2440968
שחר רבינר יו"ר התנועה
טלפון בעבודה: 054 - 2441159
רוני שמחון מנהלת כספים
טלפון בעבודה: 054 - 2440975
דנה הכהן רכזת מפעלים הנהגתית
טלפון בבית: 054 - 2440981
קסם כהן ראש צוות אתגר
טלפון בעבודה: 054 - 2440964