zofim.org.il
  
 


 
שבט אלומות
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט אלומות » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור הורים    (48 KB)
אישור הורים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ נוהל גביית כספים והחזרים בשבט אלומות    (29 KB)
נוהל הגבייה וההחזר עודכן בעקבות פירסום נוהל אחיד בתנועת הצופים.
תקציר הנוהל הועתק וסוכם מחוברת "תקציר נוהלי כספים בשבטים"

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תמיד עולה המנגינה - שיר השכב"ג שירון צפון 2009    (584 KB)
תמיד עולה המנגינה - שיר השכב"ג שירון צפון 2009

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוברת הדרכה על יצחק רבין    (282 KB)
חוברת הדרכה על יצחק רבין- תשתמשו בה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חזון שבט אלומות.    (20 KB)
החזון נבנה עם על חברי השכב"ג והוא משקף את החזון המשותף.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מלא משחקים צופיים    (407 KB)
בחוברת יש מלא משחקים צופיים ממוינים לפי נושאים.
מומלץ!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ